به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، گمرک ایران گزارش داد: این چهارمین محموله قاچاق انسان است که در سه ماهه گذشته از جانب مأموران گمرک و به کمک دستگاه ایکس‌ری کامیونی مستقر در مرز بازرگان کشف می‌شود.

مأموران گمرک بازرگان به کمک تصاویر اسکن شده ایکس‌ری کامیونی متوجه شدند که در بار شمش آلومینیوم کالاهای دیگری نیز جاسازی شده است.

مأموران گمرک سپس نسبت به فک پلمپ کامیون اقدام و از داخل کامیون ۱۷ نفر انسان که همگی تابعیت یکی از کشورهای همجوار را دارند و قصد داشتند به‌ صورت غیرقانونی به کشور ترکیه بروند، کشف کردند. افراد یادشده جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شدند.