به گزارش خبرگزاری برنا از کرمان؛ محمدرضا پور ابراهیمی به حضور صدها هزار تبعه بیگانه در استان کرمان اشاره کرد و افزود: از این تعداد میزان قابل توجهی از اتباع بیگانه غیر مجاز هستند که طبق درخواست های مکرر مردم کرمان این افراد باید در استان کرمان ساماندهی و از حضور اتباع بیگانه غیر مجاز نیز جلوگیری شود.

وی افزود: از مردم می خواهیم زمینه کار اتباع بیگانه غیر مجاز را مهیا نکنند و فرصت های اشتغال را در اختیار جوانان استان کرمان قرار دهند.

وی حضور اتباع بیگانه در استان را موجب بروز مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دانست و افزود: باید هزینه حضور اتباع بیگانه را از طریق سیاستگذاری های اقتصادی افزایش دهیم تا ارجیحت حضور و اشتغال در استان برای این افراد از بین برود.

وی گفت: طی سال گذشته با دعوت از مسئولان امنیتی کشور در استان کرمان وضعیت موجود برای آنها تشریح شد و امیدواریم در آینده نزدیک تعداد قابل توجهی از شهرها برای حضور اتباع بیگانه غیر مجاز ممنوع شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: