به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، شیه شیائو یان که به تازگی بعنوان نماینده دولت چین برای پیگیری پرونده سوریه منصوب شده است در ملاقات با امیرعبداللهیان بر موضع کشورش مبنی بریافتن راه حل سیاسی واتخاذ سیاست صبر و اعتماد داشتن به شکل گیری نتایج مذاکرات سیاسی رامهم  دانست و گفت مسأله سوریه بسیار پیچیده است و باید به مذاکرات ژنو وقت بدهیم تا به نتیجه برسد.

شیه شیائو یان تعیین چشم انداز آینده سوریه ،تدوین قانون اساسی و انتخاب رئیس جمهوری را مربوط به اراده مردم سوریه دانست و گفت هیچ قدرت خارجی نباید در این مسائل دخالت کندو باید اجازه بدهیم مردم سوریه خودشان تصمیم بگیرند.

امیرعبداللهیان با تاکید بر درهم تنیدگی و ارتباط نزدیک گروههای مسلح معارضه با گروههای تروریستی داعش و جبهه النصره، اظهار داشت: آمریکاییها نیز اعتراف کرده اند که تفکیک گروههای ترویستی با مسلحین دیگر، کاری دشوار است.

معاون عربی و آفریقای وزیرامورخارجه گفت: توافقی که در نشست گروه بین المللی حمایت از سوریه صورت گرفت این بود که به موازات مذاکرات سیاسی، مبارزه با تروریسم نیز به طور جدی در دستور کار قرار گیرد اما متاسفانه شاهدیم که اقدام جدی جهانی در مبارزه با تروریسم صورت نمی گیرد.

طرفین با حمایت از تلاشهای نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه برای تحقق راه حل سیاسی، بر ضرورت مبارزه جدی با تروریسم در سوریه تاکید کردند. 

شیائو یان و امیرعبداللهیان بطورمشترک تصریح نمودند: نقض آتش بس و اقدامات خصمانه گروههای مسلح برای اختلال در اتش بس به هیچ نحوپذیرفته نیست و طرفین  برضرورت  ارسال کمکهای انساندوستانه به سراسر سوریه تاکید کردند و تصمیم و نظر مردم سوریه رادر مورد آینده این کشور ، تنها ملاک مشروع  منطبق بر حقوق بین الملل توصیف نمودند.

طرفین همچنین در این دیدار بر ضرورت افزایش رایزنی های مشترک و تبادل نظر در خصوص سوریه توافق کردند