به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنااز خرم آباد لرستان ، عصرروز سه شنبه  نیرو های خودسرولباس شخصی  با اعتراض به حضور فائزه هاشمی در خرم آباد به سخنرانی  وی  وتجمع هواداران  مرتضی محمودوندهجوم بردند .

 

برپایه این گزارش ، ساعت 17 عصر امروزسه شنبه ، فائزه هاشمی رفسنجانی دختر علی اکبر هاشمی رفسنجانی ریس جمهور پیشین ایران ،در جهت حمایت از یکی ازکاندیداهای  لیست امید یعنی "مرتضی محمودوند" درسینما ایران واقع در میدان "کیو"  خرم آباد حضور یافته بود .

 

 

اما تجمع هواداران این کاندیدا برای سخنرانی فائزه هاشمی با هجوم نیرو های تندرو مخالف دولت روحانی روبرو شد و درنهایت منجربه درگیری هایی  بین هوداران مرتضی محمود وند با این افراد خودسرگردید.

 

بنا به گزارش خبرنگار برنا، این افراد تندروابتدادر فرودگاه خرم آباد وسپس در محل سخنرانی وبعد درمقابل استانداری لرستان با سردادن شعارهای تند ورکیک وغیر اخلاقی برعلیه فائزه هاشمی و استاندارلرستان معترض حضور فائزه هاشمی وحمایت وی از مرتضی محمود وند شدند.

لباس شخصی ها با گرفتن بنرها وپلاکاردهایی در دست وباپاره کردن وبه آتش کشاندن عکسهای هاشمی واستاندار لرستان وسردادن  شعارهایی با عنوان " مرگ بر فتنه گر" ،" مرگ بر منافق "،"مرگ بر فائزه "،" مرگ بر هاشمی ، "مفسد اقتصادی حیا کن/"لرستان را رها کن "وهمچنین شعارهایی برعلیه استاندار لرستان معترض حضور فائزه هاشمی در خرم آباد وسخنرانی وی در حمایت از کاندیداتوری محمودوند به عنوان یکی از نامزدان  لیست امید گردیدند.

 

همچنین هواداران مرتضی محمود ونددر مقابل با سردادن شعارهایی با عنوان "مرگ بر مشایی " مرگ بر افراطی وشعارهایی دیگر معترض  هجوم نیروهای لباس شخصی وخودسربه تجمع خود شدند .

 

گفتنی است آگاهان  تعداد این افراد خود سررا جمعیتی بیش از 150 نفردانسته اند .

همچنین  با حضور ودرایت نیروهای انتظامی از شدت این درگیری ها وتنش ها جلوگیری شد.