به گزارش برنا آذربایجان غربی،تقی کهوریان درجلسه هماهنگی دستگاههای اجرایی استان برای سفرریاست محترم جمهوری وهیات دولت به استان گفت: سفر هیات دولت به مناطق مختلف کشور فرصتی بسیار ارزشمندی را برای رفع موانع و سرعت بخشیدن به پیشرفت و توسعه کشور فراهم می سازد.

وی همچنین با اشاره به نزدیکی زمان سفرهیات دولت به ریاست دکترروحانی به آذربایجان غربی تاکید کرد: دستگاههای اجرایی مجموعه اقدامات و برنامه های جمع بندی شده را با وزارتخانه متبوع خود نهایی کنند.

وی افزود:دردولت یازدهم به رغم محدودیت های سنگین در تامین منابع مالی به دلیل وجود تحریم های ظالمانه،با برنامه ریزی و هدایت صحیح منابع اعتباری موجود شاهد بثمر نشستن اقداماتی در جهت رشد و تعالی کشورهستیم ودراین سفرنیزبا تعیین اولویت های استان درحوزه های مختلف امورعمرانی و اقتصادی شاهد ارتقاء شاخص های توسعه و رونق سرمایه گذاری و تولید خواهیم بود.

معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارافزود:برخلاف دوره های گذشته، پیش از برگزاری سفرهای استانی ریاست جمهور، درجلسات متعدد کارشناسی مسائل و مشکلات استان هابررسی و راهکارهای مناسب برای تسهیل امور تکمیل پروژه های نیمه تمام و اقدامات تاثیرگذار در توسعه زیرساخت ها اتخاذ می شود که به همین منظور نیزازچند ماه پیش با حضور نمایندگان دولت ازمعاونت اجرایی ریاست محترم جمهوری مقدمات لازم در این خصوص انجام شده است.

تقی کهوریان خاطرنشان کرد:مدیران دستگاههای اجرایی استان باید دراین فرصت باقی مانده مواردی که دربهبود شاخص ها و جبران عقب ماندگی های گذشته دراستان تاثیرگذار است ازوزارتخانه های متبوعه پیگیری نمایند.