به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در ابتدای این دیدار ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی به ارائه‌ گزارشی از فعالیت‌های صورت‌ گرفته برای بهبود وضعیت کار و کارگران در کشور پرداخت.