به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دهم اردیبهشت ماه 1395 در 55 حوزه انتخابیه برای تعیین 68 نماینده برگزار می شود که در این مرحله از انتخابات 136 نامزد با یکدیگر رقابت می کنند.

17 میلیون نفر برای مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی واجد شرایط رای دادن هستند و کسانی می توانند در انتخابات شرکت کنند که در مرحله اول یا در هیچ حوزه ای رای نداده باشند یا در آن مرحله در همان حوزه ای که انتخابات به مرحله دوم رفته است، رای داده باشند.