به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد شاخص بهای تولیدکننده در فروردین ماه 1395 به عدد 216.3 رسیده است که نسبت به ماه قبل از آن 0.2 درصد افزایش دارد.

بر اساس گزارش بانک مرکزی؛ خلاصه نتایج به‌دست آمده از شاخص بهای تولیدکننده در ایران براساس سال پایه 100=1390 است و شاخص مذکور در فروردین ماه 1395 نسبت به ماه مشابه سال قبل از آن معادل 3.5 درصد افزایش داشته است.

همچنین این شاخص در 12 ماه منتهی به فروردین 1395 نسبت به زمان مشابه سال قبل با افزایش 4.5 درصدی همراه بوده است.