به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، متن واکنش توکلی بدین شرح است:

بسم الله...

اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت‌های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.