به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ وزارت کشور در طی اطلاعیه های 127و128 اسامی منتخبین در 11 حوزه انتخابیه اعلام کرد.

1-درحوزه انتخابیه دورود و ازنا آقای مجید کیانپور با کسب 45555 رأی از مجموع 89244 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

2- درحوزه انتخابیه زنجان و طارم آقایان علی وقف چی با کسب 60814 رأی و فریدون احمدی با کسب 44303 رأی از مجموع 115574 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

3- درحوزه انتخابیه مراغه و عجب شیر آقای محمد علی حسین زاده با کسب 50980 رأی از مجموع 90548 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

4- درحوزه انتخابیه سنندج ،دیواندره و کامیاران آقای سید احسن علوی با کسب 43499 رأی از مجموع 79872 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

5- درحوزه انتخابیه کردکوی، ترکمن، بندر گز و گمیشان آقای رامین نور قلی پور با کسب 69480 رأی از مجموع 104459 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت.

6- درحوزه انتخابیه سراب آقای یوسف داودی با کسب 31158 رأی از مجموع 54056 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

7- درحوزه انتخابیه اردبیل ،نمین،نیر و سرعین آقای محمد فیضی زنگیر با کسب 76145 رأی از مجموع 136810 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

8- درحوزه انتخابیه ایذه و باغملک آقای هدایت الله خادمی با کسب 72738 رأی از مجموع 131419 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

9- درحوزه انتخابیه اهر و هریس آقای بیت الله عبداللهی با کسب 32585 رأی از مجموع 63595 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

10- درحوزه انتخابیه ساوه و زرندیه آقای محمدرضا منصوری با کسب 36264 رأی از مجموع 68226 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .

11- درحوزه انتخابیه مینودشت، کلاله، مراوه تپه و گالیکش آقای شهرام کوسه غراوی با کسب 74329 رأی از مجموع 142326 آرای صحیح مأخوذه به مجلس راه یافت .