به گزارش خبرنگاری سیاسی خبرگزاری برنا، اسامی منتخبان مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شدند به شرح زیر می باشد:

1- در حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو خانم زهرا ساعی با کسب 134131 رای و آقای محمد حسین فرهنگی با کسب 116738 رای و آقای شهاب الدین بی مقدار با کسب 112345 رای و علیرضا منادی سفیدان با کسب 109149 رای از مجموع 313643 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.

2- در حوزه انتخابیه تربت حیدریه مه، لات و زاوه آقای سعید باستانی با کسب 66737 رای از مجموع 107643 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.