به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا مستقر در وزارت کشور، اسامی منتخبان مرحله دوم انتخابات دهمین دوره مجلس شورای که موفق به کسب اکثریت نسبی آرای صحیح در حوزه انتخابیه شده اند، به شرح ذیل می باشد:

1- در حوزه انتخابیه داراب و زرین دشت آقای رضا انصاری با کسب 62291 رای از مجموع 116629 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.

2- در حوزه انتخابیه بابل آقای حسین نیاز آذری با کسب 63209 رای از مجموع 123752 آرای صحیح ماخوذه به مجلس راه یافتند.

ستاد انتخابات کشور