به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

تعرفه های خدمات بهداشت محیط و حرفه ای به شرح جداول پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، تعیین می شود.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ابلاغ کرد.