به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با حضور نمایندگان دستگاه های مربوط اقدام به تدوین طرحی برای بازگرداندن اموال ایران خواهد کرد.

بررسی عملکرد مالی و وضعیت دریافت ها و پرداخت های اعتبارات بودجه سال 1394 کل کشور نیز با حضور "نوبخت" یا معاون وی صورت خواهد گرفت.