به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، حضور زنان در عرصه سیاسی همواره با اقبال کمتری مواجه بوده است و این موضوع مشمول مشارکت فعال در انتخابات مجلس نیز می شود. البته با وجود آنکه از مجلس سوم به بعد حضور زنان با یک رشد نسبی مواجه بود و در مجلس پنجم با تعداد 14 کرسی به اوج خود رسید اما پس از آن یک روند نزولی را در پیش گرفت به گونه ای که بعد از مجالس ششم و هفتم که تعداد انها 13 کرسی بود و در مجلس هشتم به تعداد 8 و در مجلس نهم به 9 کرسی تقلیل پیدا کرد.

در شرایطی که حضور زنان در خانه ملت با یک کاهش مواجه شده بود، اما در انتخابات اخیر یک رکورد بی نظیر رقم خورد و آن در اختیار گرفتن 18 کرسی توسط زنان است.

زنان حاضر در مجلس دهم

نام

حوزه انتخابیه

سهیلا جلودارزاده

تهران

فریده اولادقبا

تهران

سیده فاطمه حسینی  

تهران

پروانه سلحشوری

تهران

فاطمه سعیدی

تهران

پروانه مافی

تهران

فاطمه ذوالقدر

تهران

طیبه سیاوشی شاه عنایتی

تهران

ناهید تاج‌الدین

اصفهان

مینو خالقی*

اصفهان

هاجر چنارانی  

نیشابور

زهرا سعیدی 

مبارکه

سکینه الماسی  

دیر و کنگان

سیده حمیده زرآبادی 

قزوین

سمیه محمودی 

شهرضا

معصومه آقاپور  

شبستر

خدیجه ربیعی فرادنبه  

بروجن

زهرا ساعی  

تبریز