به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، «لوبومیر  گولیان» سفیر جدید اسلواک در جمهوری اسلامی ایران با محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و رونوشت استوارنامه خود را تقدیم کرد.

محمد جواد ظریف در این دیدار تاکید نمود، دوکشور از ظرفیتهای متنوعی برای توسعه مناسبات بویژه در حوزه اقتصادی برخوردارند و سفر مقامات عالیه دو کشور به پایتختهای یکدیگر  همکاریهای اقتصادی فیمابین را تعمیق خواهد کرد.

«لوبومیر  گولیان» سفیر جدید اسلواک در جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار بر علاقه مندی این کشور برای افزایش روابط اقتصادی در زمینه های مختلف از جمله نفت و انرژی تاکید نمود .

سفیر جدید اسلواک همچنین لزوم گسترش مناسبات فرهنگی و دانشگاهی بین دو کشور از جمله با دانشگاه تهران در خصوص مبادله استاد را خاطرنشان ساخت .