به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، شهربانو امانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران در گفت و گو با خبرنگار آستان درباره آرایش سیاسی مجلس دهم، گفت:از 289منتخب مجلس دهم 166نماینده به لیست امید تعلق دارند بنابراین یکی از ویژگی های شاخص مجلس بعدی آن است که علی رغم رد صلاحیت کاندیداهای شاخص اصلاح طلب اما چهره های شناخته نشده با برنامه ای که اصلاح طلبان در دستور کار قرار دادند موفق شدند جواز ورود به مجلس را اخذ کنند. بدین ترتیب تعداد آرای سیاسی در حوزه های انتخابیه نسبت به آرای قومی و منطقه ای خیلی بیشتر شد که این مساله از بلوغ سیاسی و هوشمندی مردم حکایت دارد.
 
امانی افزود: همه جریان های سیاسی در مجلس دهم صاحب تربیون هستند هرچند که جبهه پایداری هیچگاه نخواست به عنوان یک جریان سیاسی خصوصا در مرحله دوم فعالیت کند و در عرصه رقابت با روش های نامبارک دست به کارهای ناثواب زدند و با پاک کردن شناسنامه سیاسی خود و تغییر جزی شعارهای اصلاح طلبان و با استفاده از لوگوهای تبلیغاتی اصلاح طلبان تلاش کردند در افکار عمومی سرگردانی ایجاد کنند.

وی اظهار داشت: جبهه پایداری نتوانست با برند و آرم سیاسی خودش در انتخابات حضور پیدا کند بنابراین نمایندگان منتخب این طیف چهره های فعلی نیستند که در مجلس حضور دارند اینها حتی از کاندیداتوری عارف هم حمایت خواهند کرد.البته دیگر منتخبان مجلس این افراد را در ایام انتخابات شاخته اند و می دانند اگر بخواهند پشت به رای مردم کنند تاریخ مصرف سیاسی شان خیلی زود تمام می شود .به هرحال منتخبان لیست امید برای حفظ محبوبیت خود  باید برای توسعه پایدار و رونق اقتصادی کشور که از شعارهای اساسی لیست امید بوده است با همگرایی به دولت کمک کنند نه اینکه در این مسیر کارشکنی ایجاد کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: