به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، هنوز یک ماه نشده است که مجلس دهم کار خود را به صورت رسمی آغاز کرده اما آنچه قدمتش بیشتر از تشکیل مجلس دهم است رقابتی است که در خصوص فراکسیون ها در ساختمان هرمی شکل بهارستان شکل گرفته است.

تا یک هفته پیش تنها صحبت بر سر رقابت میان فراکسیون ولایت و فراکسیون امید بود اما بعد از مدتی زمزمه های انشعاب از درون فراکسیون ولایت به گوش رسید به گونه ای که این روزها صحبت از تشکیل فراکسیون سومی به نام فراکسیون اعتدال به گوش می رسد مسئله ای که قطعا موجب خواهد شد فراکسیون ولایت با ریزش قابل توجهی مواجه شود.

در این راستا مجتبی ذوالنور نماینده قم معتقد است این موضوع طرحی است برای ضربه زدن به فراکسیون ولایت که از بیرون فراکسیون طراحی شده است.

ذوالنور در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا در این رابطه گفت: چیزی به نام فراکسیون اعتدال معنا ندارد به دلیل انکه اعتدالیون در لیست امید هستند و لیت امید هم فراکسیونی مشخص دارند مگر اینکه مستقلین را به نام فراکسیون اعتدال نام بگذارند برای مثال فراکسیون ولایت که فراکسیون اصولگرایان است برخی اعضای آن در لیست اصولگرایی بودند و برخی دیگر  به عنوان مستقل به آن ملحق شدند برخی می خواهند یک چتری ایجاد کنند که مستقلین زیر این چتر جمع کنند.

وی افزود: البته من معتقدم چنین ضرورتی وجود ندارد و اصولگرایان به صورت محکم بر این تصمیم هستند که فراکسیون ولایت را حفظ کنند بنابراین انشعابی از سوی اصولگرایان  رخ نخواهد داد.

نماینده مردم قم ادامه داد: برخی به دنبال آن هستند که از قدرت فراکسیون کم کنند چرا که این فراکسیون از اکثریت برخوردار است و با طرح چنین مباحثی تلاش دارند فراکسیون ولایت را از قدرت و قوت بیاندازند.

وی در رابطه دلیل نپیوستن کسانی که به دنبال تشکیل فراکسیون اعتدال هستند به فراکسیون امید اظهار کرد: ممکن است کسانی باشند که نخواهند وارد فراکسیون امید شوند چراکه  اگر بخواهند به آن فراکسیون بپیوندند آن چهره مستقل را از دست خواهند داد لذا برخی با این ظاهر می خواهند به فراکسیون ولایت ضربه بزنند.

ذوالنور در پاسخ به این سوال که اگر نیت ضربه زدن به فراکسیون ولایت بود چرا وارد این فراکسیون شدند؟ گفت: من نگفتم کسانی که وارد فراکسیون شدند می خواهند به این فراکسیون ضربه بزنند بلکه منظورم افرادی است که این انشعاب را طراحی کرده اند.

وی در پایان اظهار داشت: مطرح کردن این بحث را خارج از فراکسیون ولایت را دور از ذهن نمی دانم و احتمال این موضوع وجود دارد.