به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در انتخابات هیات رییسه فراکسیون ورزش، محمدرضا تابش به عنوان رئیس و علی اصغر یوسف نژاد و سید کاظم دلخوش به عنوان نواب رئیس اول و دوم انتخاب شدند.

همچنین محمد عزیزی و یوناتن بت کلیا به عنوان دبیران اول و دوم و سید فرید موسوی نیز به عنوان سخنگوی فراکسیون ورزش انتخاب شدند.