به گزارش گروه سیاست خارجی و بین الملل خبرگزاری برنا؛پیر کارلو پادوان وزیر دارایی ایتالیا در سخنانی تاکید کرد: یک رویداد باور نکردنی در حال اتفاق است. یک واکنش دوگانه به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در حال شکل گیری است، یک واکنش مالی و یک واکنش سیاسی. واکنش مالی حداقل تاکنون محدود بوده است، من بیشتر نگران واکنش سیاسی هستم.

وی در مصاحبه با روزنامه کوریره دلا سرا تصریح کرد: عواملی وجود دارد که می تواند منجر به نتایج مختلفی شود از جمله حرکت به سوی فروپاشی اتحادیه اروپا.

وزیر دارایی ایتالیا اظهار داشت: رهبران اروپایی باید درک کنند که وضعیت اتحادیه اروپا در خصوص مسائل کلیدی مثل شغل، رشد و مهاجرت دیگر مانند گذشته نخواهد بود.

پائولو جنتیلونی وزیر خارجه ایتالیا نیز هشدار داد که نباید اهمیت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا یا خطر افزایش احساسات ضد اروپایی در سراسر این قاره را دست کم بگیریم.

وی افزود: بریتانیا تنها یک کشور در بین 28 عضو اتحادیه اروپا نبوده است. بریتانیا یک وزن سنگین بود آن هم به خاطر بازارهای مالی و نفوذ بین المللی اش.

پادوان در ادامه گفت: اروپا باید نگرانی های شهروندان خود در زمینه بیکاری، مهاجرت و افزایش بی عدالتی و نابرابری را برطرف کند. بی عدالتی در اروپا رو به افزایش است که علت اصلی آن رشد اقتصادی ضعیف است. شرایطی که اکنون در آن به سر می بریم، استثنایی است و ما مجبور هستیم که اولویت های خود را تغییر دهیم .

وی تاکید کرد: ما باید طی ماه های آینده پیشنهاداتی را ارائه دهیم که شامل بهبود وضعیت اشتغال، رشد اقتصادی و رفاه و برابری باشد.

پادوان افزود: اروپا نمی تواند تنها مراقب بانکها باشد. ما بانکها را به ثبات رساندیم و همچنان این کار را ادامه می دهیم. ما باید مراقب شهروندان اروپایی نیز باشیم.