به گزارش گروه سیاست خارجی و بین الملل خبرگزاری برنا؛ نخست وزیر بلغارستان دوشنبه به همراه یک هیات اقتصادی به تهران می آید.

بویکو بوریسوف روز های دوشنبه و سه شنبه در تهران خواهد بود و با رئیس جمهور و معاون اول وی دیدار خواهد کرد و قرار است درباره مسائل اقتصادی میان دو کشور به گفت و گو بپردازند.