ابراهیم نکو نماینده مجلس نهم در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا؛ درباره روند پیگیری دولت نسبت به فیش های حقوقی غیر متعارف گفت: دولت روحانی یک ویژگی منحصر به فرد دارد که امیدوارم برای دولت های آتی نیز الگو شود و آن این است که اشتباهات را قبول می کند، در صدد حل ریشه ای  آنها گام بر می دارد و از همه مهم تر از مردم عذرخواهی می کند.

وی یاد آور شد: دولت قبل به جای قبول اشتباه دیگران را متهم می کرد و به نوعی مسئولیت را از گردن خودش ساقط می کرد.

نکو در ادامه افزود: با وجود اینکه بسیاری از این فیش های حقوقی متعلق به دولت قبل است اما کابینه یازدهم به جای توجیح دست به اقدام زد و با پیگری های لازم نشان داد که مردم  و دغدغه آنها برایش در اولویت قرار دارد.

وی تاکید: اینکه روحانی مسئولیت این فیش ها را به عهده گرفته دلیل نمی شود که تخلفات را نیز به گردن بگیرد او می خواهد  به طور ریشه این جریان را حل و فصل کند.

وی با بیان اینکه باید قوانین جاری اصلاح شود، عنوان کرد: در دولت قبل بسیاری از آئین نامه ها اجازه چنین برداشت هایی را به مدیران داده و در حال حاضر نیز آنها وجود دارد، دولت باید به این جا از قانون ورود کند و آن را اصلاح کند.

این نمایده سابق مجلس در بخش دیگری از سخنان به رفتار دولت اشاره کرد و گفت: آقای روحانی نشان داد با کسانی   که خلافی را انجام می دهد تعارف ندارد و به دنبال شفاف سازی است. نامه معاون اول نشان داد دولت به طوری جدی پیگیر این جریان است .

وی همچنین اظهار داشت : اگر این دولت بتواند این ماجرا به انتها برساند و گزارش شفاف و صریحی را به مردم بدهد قطعا پاک ترین دولت کشور لقب خواهد گرفت و یک عملکرد مثبت را در کارنامه خودش به ثبت خواهد رساند.

نکو با اشاره به اینکه فیش های حقوقی روند یک بازی سیاسی را خودش گرفته است گفت: بر هیچکس پوشیده نیست که این اتفاق در دولت قبل رخ داده است ، اما رسانه ها آن را امروز انتشار دادند زیرا اگر واقعا می خواستند که پیگیری شود در همان سال ها انتشار می دادند، دلیل این امر آن است که  می خواهند در یک سال باقی مانده  به انتخابات سر دولت را به جای گزارش دادن به مردم گرم به این فیش ها باشد.

وی تاکید کرد: این گروه درست در زمانی که دولت می خواست کارنامه مثبت خودش را ارائه دهد در مسائل خارجی وداخلی فیش ها رو کردند تا باعث بدگمانی مردم نسبت به دولت شوند.

وی ادامه داد: فقط نباید دریافت کنندگان را مورد بازخواست قرار داد بلکه کسانی که قوانین پرداخت را وضع کرده اند نیز باید بررسی شوند.

نماینده مجلس نهم در پایان گفت: دولت قبل باید پاسخگو این فیش ها باشد که نیست ، بهتر به روحانی و کابینه اش کمک شود رد حل این جریان تا بتواند سر بلند از آن بیرون بیاید.