به گزارش گروه قضایی خبرگزاری برنا، درجلسه روز گذشته 14 نفر از 21 متهم پرونده، دفاعیات خود را مطرح کردند و آخرین دفاع از آنها اخذ شد و رسیدگی به اتهامات سایر متهمان به امروز موکول شد.