خبرگزاری برنا: در روزهایی که مقامات ج.ا.ایران بارها بر بدعهدی های طرف مقابل در اجرای برجام تاکید کرده و خواستار اجرای متعهدانه گروه1+5 نسبت به برجام بود اعلام نظرشورای امنیت سازمان ملل مبنی بر اینکه آنها نیز خواستار اجرای کامل برجام توسط طرف های مقابل ایران در گروه 1+5 هستند، نشانه ای است مبنی بر اینکه فضای میان ذهنی نخبگان و موثرین و تصمیم گیران در سازمان های بین المللی نسبت به ایران تغییر کرده است.

در دروان پیش از توافق هسته ای اساسا صدای ایران توسط جهانیان شنیده نمی شد یا اگر به آن توجه می کردند با عینک منفی باف به تحلیل آن می پرداختند اما امروز نخبگان و تصمیم گیران در سازمان های بین المللی صدای ملت و دولت ایران را می شنوند و به آن پاسخ منطقی می دهند.اگر همین رخداد را یکی از دستاوردهای برجام بدانیم مطمئنا دستاورد مهمی نصیب مان شده است.

درخواست شورای امنیت مبنی بر اینکه کشورهای طرف مقابل ایران در برجام به تعهدات خودعمل کنند به ویژه در برهه ای که ج.ا.ایران بیش از پیش نیاز به اعلام جهانی ثبات و امنیت در ایران دارد تا حدود زیادی به سود ما و منافع ما خواهد بود. ایران با توجه به تحولاتی که در حال حاضر در منطقه رخ می دهد عملا عاملی برای ثبات و ارامش منطقه است و شورای امنیت و غربی ها به این نکته توجه و دقت دارند فلذا شورای امنیت سازمان ملل با توجه به نقش خطیر ایران در منطقه به موضع گیری می پردازد.

مطمئنا ارائه چنین در خواست هایی توسط شورای امنیت، موقعیت جمهوری اسلامی را در مسائل منطقه ای و جهانی افزایش می دهد و اگر درخواست های شورا امنیت بدون ملاحظات سیاسی در نظر گرفته شود می تواند جایگاه بهتری در حفظ صلح و امنیت ایران را رقم بزنند.

به نظر می رسد ج.ا.ایران با توجه به شرایط منطقه ای و جهانی که پس از برجام به دست آورده است می تواند در سازمان های بین المللی سخن حق خور را به کرسی بنشاند و شاید همین تغییر جایگاه جمهوری اسلامی ایران بعد از برجام است که عربستان، اسرائیل و مخالفان برجام تکاپو افتادند تا به نحوی جلوی اجرای برجام گرفته شود و در این مسیر فشار زیادی به اعضای 1+5 وارد می کنند.

تغییر فضای میان ذهنی نخبگان جهان به ویژه ایالات متحده آمریکا بر توافق هسته ای با ایران تأثیر گذار بود و بر همین مبناست که در روزهایی که همه از بدعهدی آمریکا سخن می گویند نماینده دایم آمریکا در سازمان ملل اعلام می کند که جمهوری اسلامی ایران تاکنون به همه تعهدات خود در قبال برجام عمل کرده است، چنین ادبیاتی از نظر سیاست بین‌الملل حائز اهمیت زیادی است، چرا که این هویت جدید دورنمای مناسبات واشینگتن-تهران را در آینده شکل خواهد داد.البته هویت‌ دولت‌ها به شدت تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی نیز هست که بررسی آن در این مجال نمی گنجد.