به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا؛ در پی اعتراض مردم شهر بلداجی به انتقال آب از چغاخور به سفید دشت، این شهر از دیشب تا کنون جو ملتهبی را داشته است.

گزارش ها از شهر بلداجی در استان چهارمحال و بختیاری حاکی از بروز درگیری بر سر انتقال آب و دخالت پلیس در آن دارد که با خشونت همراه شد.

درگیری ها به پایان رسیده و جو شهر آرام است.