به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، محمدرضا عارف با اجماع اعضای فراکسیون به عنوان رئیس فراکسیون امید انتخاب شد و به ترتیب عبدالکریم حسین زاده، فاطمه سعیدی، محمدرضا تابش، مسعود پزشکیان، بهرام پارسایی، محمد فیضی،‌ مصطفی کواکبیان و محمود صادقی به عنوان اعضای هیأت رئیسه دائم فراکسیون انتخاب شدند.