به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از خانه ملت، میرحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر منتشرشده مبنی بر بررسی موضوع تحصیل 'حسین فریدون' در مقطع دکترای دانشگاه شهید بهشتی در جلسه روز سه شنبه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس را رد کرد و افزود: در این رابطه صحبتی مطرح نشد و گزارشی هم ارائه نشده است.

وی اظهار کرد: برای بررسی یک موضوع باید از طریق راه های مختلف مانند ارائه درخواست از سوی دولت، تعدادی از نمایندگان یا کانال های مردمی، مطلبی ارجاع شود ولی هنوز در این رابطه چیزی به کمیسیون آموزش واصل نشده است.

**بررسی موضوع تحصیل حسین فریدون در کمیسیون آموزش مجلس معنا ندارد

محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش نیز با تکذیب بررسی موضوع تحصیل حسین فریدون در مقطع دکترا در جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، گفت: در جلسه امروز موضوعی در این زمینه مطرح نشد.

وی خاطرنشان کرد: اصلا چه دلیلی دارد که کمیسیون آموزش وارد چنین مسائل موردی شود.

برخی پایگاه های اطلاع رسانی وابسته به طیف هایی از اصولگرایان ادعاهایی در خصوص نحوه انتقال محل تحصیل حسین فریدون در مقطع دکترا منتشر کردند و نوشتند که این موضوع در کمیسیون آموزش مجلس بررسی می شود.