محسن علوی عضو کمیسیون امنیت ملی در خصوص تخریب هایی که این روزها علیه رئیس جمهوری به راه افتاده است به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا گفت: این تخریب ها متاسفانه در جامعه ما علیه رئیس جمهوری مدتی است که به راه افتاده است اما از آنجایی که مردم جامعه ما با این فضاسازی ها و تخریب ها به خوبی آشنا هستند، اینگونه رفتارها نمی تواند مثمر ثمر باشد.

محسن علوی ادامه داد: تجربه نشان داده است رفتارهای تخریبی نه تنها تاثیرگذار نیست بلکه نتیجه عکس دارد  و نمونه بارز آن را می توان در جریان دهمین انتخابات مجلس مشاهده کرد و این انتخابات نشان داد هرکسی در سیبل تخریب قرار بگیرد این تخریب در نظر مردم نتیجه عکس خواهد داشت.

وی افزود: در انتخابات اخیر در تهران لیستی را لیست انگلیسی خواندند، فارغ از این موضوع که این لفظ شورای نگهبان را نیز زیر سوال برد، نتیجه آن شد که تمامی لیست رای آورد و راهی مجلس شدند. بنابراین افرادی که دست به تخریب می زنند بدانند نتیجه تخریب معکوس است و آنها هرچه تلاش کنند روحانی محبوب تر خواهد شد.

علوی در پایان خاطر نشان کرد: خیلی از تخریب ها لازم نیست جواب داده شود چراکه مردم در زمان خود به آن پاسخ خواهند داد.