به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، صبح امروز صدای انفجار شدیدی در نزدیکی وزارت دفاع در افغانستان شهر کابل را به لرزه در آورد.

تاکنون در مورد تلفات و خسارات احتمالی این رویداد گزارشی در دست نیست.

بنابراین گزارش، این انفجار براثر منفجر شدن مواد جاسازی شده در داخل خودروی یکی از مقامات نظامی وزارت دفاع افغانستان به وقوع پیوسته است.