«حمایت میرزاده» سخنگوی کمیسون آموزش، تحقیقات و فناوری در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا درباره شایعه مطرح شدن استیضاح وزیر آموزش و پرورش گفت: جلسه کمیسیون آموزش دقایقی پیش به اتمام شد. در این جلسه، هیچ دلیل موجهی برای استیضاح آقای فانی آن هم در آستانه ماه مهر وجود ندارد. عده ای از نمایندگان محترم به دلیل ضعف مدیریتی این درخواست را در قالب نامه‌ای مطرح کرده بودند، اما تااین لحظه در کمیسیون مطرح نشد.

وی در ادامه تاکید کرد: استیضاح وزیر آموزش پرورش شایعه سیاسی است که متاسفانه در رسانه ها پررنگ شده است.