به گزارش گروه دولت خبرگزاری برنا، متن توئیت رئیس جمهوری  به شرح زیر است:

امروز به میزان 700 روز مصرف کشور،ذخیره گندم داریم. در حالیکه در روز تشکیل این دولت ، ذخیره ما برای 18 روز بود.