به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بند 2 از «طرح استفساریه تبصره 3 ماده 52 و ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» با 109 رأی موافق، 74 رأی مخالف و 13 رأی ممتنع از مجموع 221 نماینده حاضر در جلسه با آن موافقت نکردند.

در بند 2 استفساریه آمده است: آیا عبارت "ابطال انتخابات" درماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفاً ناظر به کل حوزه انتخابیه است یا می تواند ناظر به هر یک از منتخبان نیز باشد؟

همچنین در پاسخ آمده است: بلی، منظور قانونگذار از عبارت "ابطال انتخابات" مندرج در ماده 73 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 7/9/1378 و اصلاحات بعدی آن صرفا ناظر به کل حوزه انتخابیه است و نه برخی از منتخبان. ابطال آراء یک منتخب صرفا در صورتی است که از مصادیق ماده 19 این قانون باشد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: