به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه پنجم آبان ماه جاری به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 113200/ت49516هـ مورخ پنجم شهریورماه 1392 تصویب کردند:ارسلان ازهاری به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین سیاوش قهوه چیان می شود.

همچنین بر اساس مصوبه دیگری، میرعلی محمدی به عنوان عضو غیرموظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو به مدت سه سال جایگزین محمد میرزایی می شود.

طبق تصمیم وزیران عضو شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، عضویت حسین فروزان به عنوان عضو موظف هیات مدیره سازمان منطقه آزاد تجاری – صنعتی ماکو از تاریخ 26 آذرماه 95 به مدت سه سال تمدید می‌شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت،این تصویب نامه‌ها در تاریخ 5/8/1395 به تأیید رییس جمهوری رسیده و اسحاق جهانگیری آن را برای اجرا به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی ابلاغ کرد.