به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، جلسه رسیدگی به پرونده سایت «جهان‌نیوز» صبح امروز (یکشنبه) در شعبه ششم دادگاه کیفری یک استان تهران به ریاست قاضی شقاقی برگزار شد.

شکایت اول از این سایت از سوی نماینده مدعی العموم به اتهام پخش شایعات و انتشار مطالب خلاف واقع بود که متهم این پرونده به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. شکایت دوم از این سایت از سوی نماینده حقوقی وزارت امو خارجه در دو قسمت بود. قسمت اول پیرو نامه و گفتار خانم موگرینی بود که متهم به اتفاق آرا مجرم شناخته نشد. قسمت دوم این شکایت در باب انتشار اخبار در مورد سرکرده طالبان بود که متهم این پرونده با اکثریت آرا مجرم شناخته شد.

پس از برگزاری دادگاه، هیات منصفه مطبوعات وارد شور شد و به اتفاق آرا، متهم این پرونده را مستحق تخفیف دانست.