محمدرضا تابش نماینده اردکان یزد با اشاره به انتصاب زهرا احمدپور به ریاست سازمان میراث فرهنگی در خصوص حضور زنان در کابینه به خبرگزاری برنا گفت: یکی از شعارهای آقای روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری و توانست توجه اقشار را جلب کند وعده فضا دادن به زنان و جوانان بود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزهای آغاز به کار دولت برای انتخاب کابینه دست بسته ای داشت اما امروز سیاست خوبی را در پیش گرفته است. تابش با اشاره به اینکه خانم احمد پور گزینه ای بسیار مناسب برای سازمان میراث فرهنگی است گفت شنیده ام گزینه کتابخانه ملی هم یک خامم است. وی در پاسخ به این سوال که آیا زهرا شجاعی گزینه است گفت من این چنین شنیده ام. نماینده اصلاح طلب مجلس دهم در باره ممنوع التصویری خاتمی نیز گفت: ممنوع التصویری مسئله ای است که محمل قانونی ندارد و از طرف دیگر می خواهم بگویم خوشبختانه رویکرد نسبت به این موضوع مثبت شده است