به گزارش خبرنگار اعزامی خبرگزاری برنا به بیروت، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان  تا ساعتی دیگر با "سعد حریری" مامور تشکیل کابینه در لبنان دیدار خواهد کرد.