زهرا سعیدی نماینده مبارکه و عضو هیئت رئیسه فراکسیون ورزش و جوانان در حاشیه بازدید از نمایشگاه مطبوعات با حضور در غرفه خبرگزاری برنا در خصوص برنامه های این فراکسیون گفت: در حال حاضر همه تلاش ها مبتنی بر آن است که بتوانیم مسئله جوانان را در اولویت قرار دهیم و با پرداختن به مشکلات آنها، اعتماد را بار دیگر به این قشر بازگردانیم.

وی ادامه داد: چنانچه در برنامه ششم توسعه سهم ویژه ای به جوانان اختصاص یابد به طبع  برای رفع مشکلات آنها در بودجه نیز بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت و اثر بخشی بیشتری خواهد داشت.

سعیدی اظهار کرد: موضوعی که پیشنهاد آن را در فراکسیون مطرح کردم موضوع سن اشتغال است و از آنجایی که اکثر جوانان به سن 30 سال رسیده اند و استخدام نشده اند و فرصت شغلی هم نداشته اند لذا برای رفع این مشکل پیشنهاد داده ایم سن استخدام به 35 سال افزایش پیدا کند.