به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی را با 180 رای موافق، 4 رای مخالف و 7 رای ممتنع از مجموع 237 نماینده حاضر مصوب کردند.

سیدکاظم دلخوش سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص موافقتنامه سرمایه گذاری بین ایران و اسلواکی  گفت: بحث های اقتصادی و تشویق سرمایه گذاران در موافقتنامه ها توجه می شود و البته سیاست های تنبیهی برای کاهش ریسک قراردادها است اما در هر صورت به مسائل و مشوق های سرمایه گذاری در این لایحه توجه شده و پیش بینی های لازم برای جلوگیری از فساد لحاظ شده است.

گفتنی است در ماده واحده لایحه موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی آمده است: موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلواکی مشتمل بریک مقدمه و 24 ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه تنظیم اسناد آن داده می شود.

همچنین در تبصره این ماده واحده آمده است: ارجاع اختلافات موضوع بخش های پ و ت این موافقتنامه به داوری توسط دولت جمهوری اسلامی ایران منوط به رعایت اصول 77 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.