به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، محمد آشوری تازیانی را به عنوان عضو در هیأت اجرایی مرکزی انتخابات ریاست جمهوری با 147رأی موافق از مجموع 159 رأی مأخوذه انتخاب کردند.