به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، پس از توضیحات رحمانی فضلی و مصطفی کواکبیان به عنوان نماینده سوال کننده با توجه به اینکه این نماینده چند بار اعلام کرد که قانع نشده اما یک فرصت یک ماهه می دهد تا این موضوع برطرف شود و اگر حل نشد استیضاح را به جریان می اندازند، علی مطهری که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: اگر قانع شده اید باید بگویید و اگر قانع نشده اید باید رای گیری شود.

بر همین اساس کواکبیان خطاب به مطهری گفت: شما صاحب اختیار هستید اما بنده می گویم که از صحبت های وزیر قانع نشده ام.

بنابراین سوال به رای گذاشته شد و با 114 رای موافق، 63 رای مخالف و 2 رای ممتنع از 203 نماینده حاضر نمایندگان از پاسخ های وزیر قانع نشدند و مجلس کارت زرد خود را این بار به وزیر کشور داد.