به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا، در این مراسم از اسناد محرمانه تاریخی وزارت امور خارجه درخصوص اسناد دوره قاجار، پهلوی اول و اشغال ایران در شهریور 1320 رونمایی شد. در این مراسم وزیر امور خارجه و برخی مقامات ارشد این وزارتخانه و شخصیت های علمی و فرهنگی حضور داشتند.

وزیر امور خارجه در مراسم رونمایی از اسناد محرمانه وزارت امور خارجه، هدایای دیپلماتیک خود را به موزه اداره اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت خارجه اهدا کرد.
 
در مراسم رونمایی از اسناد محرمانه تاریخی وزارت امور خارجه، محمدجواد ظریف پس از اهدای هدایای دیپلماتیک خود گفت: در روابط خارجی، دادن هدایا به صورت یک رسم معمول درآمده و در وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران از ابتدا رسم بر این بوده است که هدایا را در اختیار خود نمی گرفتند.
 
وی افزود: هدایای دکتر صالحی به رسم امانت به استانداری قزوین ارائه شده است.
 
وزیر امور خارجه در ادامه اظهار داشت: دوستان پیشنهاد کردند هدایایی که بنده از مسئولان مختلف کشورهای مختلف دریافت کرده ام به مرکز اسناد داده شود. این هدایا را با ارائه هدیه ای نمادین از نقاش بنام اندونزیایی که در آخرین سفر خود به اندونزی، به نمایندگی از مردم ایران دریافت کرده ام به عنوان نمونه ای از همه هدایا اهدا می شود تا در موزه اداری اسناد و تاریخ دیپلماسی وزارت امور خارجه نگهداری شود.

 

رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه رونمایی از اسناد تاریخی محرمانه وزارت امور خارجه