«علیرضا سلیمی» عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در خصوص استیضاح وزیر علوم به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، گفت: طی روزهای گذشته تعدادی از نمایندگان امضاهای خود را درمورد استیضاح وزیر علوم پس گرفتند.

وی با تاکید بر اینکه استیضاح همچنان در دستور کار قرار دارد، گفت: هفته بعد از تعطیلات مجلس، جلساتی با وزیر علوم برگزار و نمایندگان موضوعات خود را مطرح خواهند کرد.

میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات نیز اظهار داشت: استیضاح وزیر علوم یک جو است که به نظر نمی رسد این جو همچنان پایدار باشد.