حامد عطایی خبرنگاری که با شکایت نادر قاضی پور به چهار ماه حبس محکوم شده است در گفت و گو با خبرگزاری برنا اظهار داشت: ماجرا مربوط به یک پیام تلگرامی می شود که در ایام انتخابات منتشر و موضوع آن مربوط به گمانه زنی ها برای رد صلاحیت و تائید کاندیداهای انتخاباتی می شد.

وی  افزود: در این گزارش اشاره ای به موضوع رد صلاحیت های آقای قاضی پور شده بود، بر این مبنا که از چهار دور گذشته ، سه دور رد صلاحیت شده و یک دور توانسته بود تائید صلاحیت بگیرد که  به دلیل انتشار این موضوع  شکایتی علیه من از سوی آقای قاضی پور مطرح و این حکم در دادگاه تجدید نظر مورد تائید قرار گرفت.

این خبرنگار در مورد ارتباط این شکایت با بحث انتشار فایل تصویری پربحث قاضی پور در ایام تبلیغات انتخاباتی گفت: واقعیت آن است که می تواند انگیزه واقعی آقای قاضی پور از طرح شکایت همین مسئله باشد اما انتشار این فیلم هیچ ارتباطی با من ندارد هرچند آقای قاضی پور آن را به من نسبت می دهد، ولی در هر صورت شکایت و پرونده ای که اکنون مطرح است موضوع فیلم نیست.

وی در مورد عنوان اتهامی خود اظهار داشت: اتهامی که علیه من مطرح شده نشر اکاذیب است که بر همین اساس محکوم به حبس شده ام و دلیل آن انتشار اسامی برخی رد صلاحیت شدگان در یک کانال تلگرامی است.

عطایی تاکید کرد: همانطور که وکلای من و خودم نیز بارها اعلام کردیم این یک مطلبی بوده است که معمولا اهالی رسانه انجام می دهند و هیچ قصد مجرمانه ای هم در آن دخیل نبوده اما نکته قابل توجه این است که مطلب مذبور قبل از اعلام صلاحیت ها در کانال تگرامی منتشر شده بود و بعد از اعلام تائید صلاحیت آقای قاضی پور، این خبر جدید در همان کانال تلگرامی منتشر و این موضوع در سطح وسیعی پخش شد. در واقع خبر اول گمانه زنی های مرسوم رسانه ای بود و خبر دوم به صورت قطعی از تایید صلاحیت آقای قاضی پور حکایت داشت.