به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری برنا، نمایندگان در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی لایحه موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره را با 155 رای موافق، 3 رای مخالف و 1 رای ممتنع از 210 نماینده حاضر تصویب کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقت نامه همکاری و کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره مشتمل بر یک مقدمه و بیست ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

تصویب لایحه موافقت نامه همکاری ایران و جمهوری آذربایجان در مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 145 رای موافق، 4 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 215 نماینده حاضر با لایحه موافقت نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه، موافقت نامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و بیست و شش ماده تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.