به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، گزارش هفتگی میانگین قیمت خرده فروشی برخی از مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به 28 آبان امسال نشان می دهد قیمت هفت گروه کالایی افزایش و سه گروه دیگر کاهش یافته و یک گروه یعنی روغن نباتی نیز تغییری نداشته است.

بر این اساس در تغییرات قیمتی گروه های یاد شده در هفته چهارم آبان ماه نسبت به هفته قبل از آن نرخ گروه لبنیات 2.5 درصد، تخم مرغ 2.6 درصد، حبوبات 1.6 درصد، سبزی‌های تازه 3.4 درصد، گوشت قرمز 0.1 درصد، مرغ 2.3 درصد و چای 0.2درصد افزایش داشته است.

همچنین قیمت گروه برنج 0.1 درصد، میوه‌های تازه 1.5 درصد و قند و شکر 0.5 درصد افت را در هفته منتهی به 28 آبان ماه در مقایسه با هفته سوم آبان نشان می دهد.

** لبنیات و تخم مرغ

در هفته یاد شده، در گروه لبنیات بهای ماست پاستوریزه معادل 8.1 درصد افزایش یافت و قیمت سایر اقلام این گروه بدون تغییر بود. بهای تخم مرغ معادل 2.6 درصد افزایش داشت و شانه ای 85 تا 100 هزار ریال فروش می رفت.

** برنج و حبوبات

در این هفته در گروه برنج قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی معادل 1.8 درصد و برنج داخله درجه دو 0.2 درصد کاهش، اما بهای برنج داخله درجه یک، 0.2 درصد افزایش داشت.

در گروه حبوب قیمت لوبیا چیتی معادل 0.8 درصد، لوبیا چشم بلبلی0.2 درصد و لوبیا قرمز یک درصد کاهش و بهای سایر اقلام این گروه بین 0.7 درصد تا 4.4 درصد افزایش داشت.

** میوه‌ها و سبزی‌های تازه

در هفته مورد بررسی، در میادین زیر نظر شهرداری هندوانه عرضه نمی شد. سایر اقلام میوه و سبزی تازه که تعدادی از آنها از نظر کیفی در مقایسه با سایر میوه فروشی ها متفاوت بودند، بـه نرخ مصوب سازمان میادین میوه و تره بار عرضه می شد.

میوه فروشی‌های سطح شهر اقلام میوه و سبزی تازه را عرضه می کردند که در گروه میوه‌های تازه قیمت سیب قرمز معادل 3.5 درصد، سیب زرد 1.6 درصد، پرتقال درجه یک 2.1 درصد و هندوانه 1.8 درصد افزایش ولی بهای سایر اقلام این گروه بین 1.3 درصد تا 8.8 درصد کاهش داشت.

در گروه سبزی های تازه قیمت سبزی های برگی ثابت بود؛ بهای خیار معادل0.4 درصد، سیب زمینی 2.4 درصد و پیاز 5.6 درصد کاهش ولی قیمت سایر اقلام این گروه بین 1.8 درصد تـا 21 درصد افزایش داشت.

** گوشت قرمز و گوشت مرغ

در هفته پایانی آبان ماه بهای هرکیلوگرم گوشت گوسفند بدون تغییر بود؛ قیمت هر کیلوگرم گوشت تازه گاو و گوساله معادل 0.3 درصد و بهای گوشت مرغ 2.3 درصد افزایش داشت.

** قند، شکر، چای و روغن نباتی

در این هفته قیمت قند معادل 0.3 درصد و شکر 0.8 درصد کاهش و بهای چای خارجی 0.2 درصد افزایش داشت ضمن آنکه قیمت انواع روغن نباتی ثابت بود.

** تغییر سالانه قیمت ها

مقایسه قیمت های اعلامی بانک مرکزی از میانگین قیمت خرده فروشی 11 گروه کالایی در هفته منتهی به 28 آبان امسال با هفته مشابه پارسال نشان می دهد لبنیات 4.7 درصد، برنج 44.2 درصد، حبوب 17.7 درصد، گوشت قرمز 9.6 درصد، گوشت مرغ 13.4 درصد، قند و شکر 37.8 درصد، چای 21.2 درصد و روغن نباتی 7.4 درصد رشد قیمت داشته اند اما سه گروه تخم مرغ 7.3 درصد، میوه های تازه 5درصد و سبزی های تازه 7.6 درصد افت را ثبت کرده اند.