به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- مبلغ چهل میلیارد (000ر000ر000ر40) ریال به صورت هزینه ای از محل منابع ماده (12) قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) - مصوب 1393- ، برای پیشگیری، کنترل و مقابله با حریق جنگل ها و مراتع کشور در اختیار سازمان مدیریت بحران کشور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

2- سازمان مدیریت بحران کشور موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبار فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.