به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه هیئت وزیران به شرح زیر است:

1- مبلغ هفتاد میلیارد (000ر000ر000ر70) ریال به صورت تملک دارایی سرمایه ای از محل منابع ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع بند (م) ماده (28) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) – مصوب 1393- ، برای جبران خسارات و بازسازی بخش های آسیب دیده از حوادث غیرمترقبه به شرح جدول زیر در اختیار سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار می گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود:

 (ارقام به میلیون ریال)

ردیف

موضوع

میزان اعتبار

1

بازسازی و  مرمت باند دوشان تپه

000ر35

2

بازسازی و مقاوم سازی مرکز امداد و درمان مدیریت بحران بیمارستان بعثت

000ر35

جمع کل

000ر70

2- سازمان پدافند غیرعامل کشور موظف است ضمن نظارت فنی و اجرایی بر روند انجام اقدامات یادشده، گزارش عملکرد اعتبارات فوق را در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال نماید.

اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارت کشور – وزارت امور اقتصادی و دارایی - وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  - وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.