به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری برنا، در پیام سردار دهقان با اشاره به سوابق درخشان علمی و عملی آیت الله موسوی اردبیلی آمده است، ایشان یکی از پیشتازان انقلاب اسلامی در دوران مبارزه با رژیم ستم شاهی و از یاران صدیق و شجاع حضرت امام خمینی (ره) بود که سراسر عمر پر برکتش در خدمت اسلام و انقلاب و مردم سپری شد و با کوله باری از عمل صالح به ملکوت اعلی پیوست.

سردار دهقان در این پیام از خداون سبحان برای آن عالم ربانی علو درجات و برای خاندان مکرم، بستگان و شاگردان ایشان صبر و شکیبایی مسئلت کرد.