به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، یک گروه وابسته به القاعده با انتشار بیانیه ای مدعی شد؛ این آتش سوزی از شرایط آب و هوایی ناشی نشده بلکه اقدامی عمدی بوده است.

این بیانیه می افزاد: گروه مذکور در تاریخ 24 نوامبر 2011، یعنی همان روزی که آتش سوزی های امسال آغاز شد، آتش سوزی هایی در اسرائیل به راه انداخته بود.