به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری برنا، «رائول کاسترو» با قرائت بیانیه ای در تلویزیون ملی کوبا درگذشت برادرش را تأیید کرد.

رائول کاسترو گفت: جسد برادرش سوزانده می شود.